0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Hoeveel is uw onderneming werkelijk waard?

Zorg dat uw bedrijf de juiste waarde voor u opbrengt

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

In dit dossier bekijken we de verschillende manieren om de waarde van uw onderneming goed te bepalen, zodat u er zeker van bent dat deze de juiste waarde voor u opbrengt. Toch kan er ineens iets gebeuren waardoor u zich afvraagt: “Hoeveel is mijn onderneming eigenlijk waard?

in detail

Deze vraag komt onder andere naar boven wanneer u uw onderneming wilt verkopen, maar ook bijv. bij een bedrijfsfinanciering, een bedrijfsopvolging, bij een echtscheiding, bij vererving, bij de omzetting van een IB-onderneming in een BV of bij de toe- of uittreding van vennoten, compagnons of aandeelhouders.

Om de waarde van uw onderneming optimaal te kunnen bepalen, bestaan er verschillende methodes. Welke methode u het beste gebruikt, hangt onder meer af van de juridische vorm van uw bedrijf, in welke branche u onderneemt en de aanleiding voor de waardebepaling.

In dit dossier belichten we o.a.:

 • het enorme belang van de waardebepaling voor de gunstige bedrijfsopvolgingsregeling;
 • de bepaling van de waarde van uw bedrijfspand;
 • de verschillende waarderingsmethodes;
 • de factoren die van invloed zijn op de waarde;
 • de fiscale spelregels bij de waardering van uw onderneming;
 • de verplichte regels over het pensioen in eigen beheer van de dga;
 • de waarde van uw onderneming als oudedagsvoorziening;
 • het verband tussen economische en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • de te verwachten versoberingen van de bedrijfsopvolgingsregeling en hoe u hier nu al handig op kunt inspelen.

In dit dossier vindt u verschillende manieren om uw onderneming goed te waarderen, zodat u er zeker van bent dat deze de juiste waarde voor u opbrengt.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

de ondernemer en de MKB-adviseur

 • die via maatwerk de optimale waarde van de onderneming wil weten

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • De bedrijfsopvolgingsregeling ligt onder vuur. Welke versoberingen van deze nu nog zeer gunstige bedrijfsopvolgingsregeling (basisvrijstelling van €1.325.253) kunnen we in de komende jaren verwachten? Hoe kunt u hier nu al handig op inspelen?
 • Wat is het verband tussen economische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het verduurzamen, het thuiswerken of de strengere klimaatwetgeving en de optimale waardebepaling van uw onderneming?

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Mischa Gerardu - Houben

 • zelfstandig belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. De waarde van uw bedrijf

1.1. Inleiding

1.2. De juridische vorm van uw bedrijf

1.3. Het verschil tussen commerciële en fiscale waarde

1.4. Fiscale regelgeving bij de waardering

2. Verschillende waarderingsmethodes

2.1. De intrinsieke waarde

2.2. De rentabiliteitswaarde

2.3. De rendementswaarde

2.4. De discounted cashflow-methode (DCF)

2.5. De liquidatiewaarde

2.6. De waardering met verhoudingsgetallen

2.7. Samenvatting waarderingsmethodes

3. Waardering in verschillende situaties

3.1. Waardering bij het einde van de onderneming

3.2. Doorschuiffaciliteiten in de inkomstenbelasting

3.3. Waardering bij verkoop

3.4. Waardering bij bedrijfsopvolging

4. Waardering bij voorzetting in een BV

4.1. Waardering bij omzetting van uw eenmanszaak in een BV

5. Waardering ter verkrijging van een bedrijfsfinanciering

5.1. De financieringsaanvraag

5.2. Borgstelling MKB-kredieten

5.3. Leasen

5.4. Crowdfunding

5.5. Andere alternatieven voor een bancaire financiering

5.6. Het verschil tussen factuurfinanciering en factoring

6. Waardering in verband met de boedelscheiding bij echtscheiding

6.1. Verschillende situaties

6.2. Aanmerkelijk belangaandelen

6.3. Gewijzigde peildatum voor waardering van ondernemingsvermogen

6.4. Waardering van ondernemingsvermogen bij echtscheiding

7. Waardering in verband met onteigening

7.1. Onteigening en waarde onteigende grond

7.2. Vanaf 2024: Omgevingswet

8. Waardering van de onderneming in verschillende branches

8.1. Waardering van een MKB-onderneming

8.2. Waardering van een onderneming in de agrarische sector

8.3. Waardering van een onderneming in de horecasector of detailhandel

8.4. Waardering van een familiebedrijf

9. Zaken die van invloed zijn op de waarde van uw bedrijf

9.1. Goodwill en overige immateriële vaste activa

9.2. Stille reserves

9.3. Bedrijfspanden en gronden

9.4. De waarde van grondstoffen, onderhanden werk en voorraden

9.5. De waarde van overige bedrijfsmiddelen

9.6. De waardering van vorderingen, schulden en overige verplichtingen

9.7. Personeel

9.8. Verplichtingen in verband met de oude dag

10. Winst optimaliseren en risico’s beperken

10.1. Herinvesteringsreserve (HIR)

10.2. Investeringsaftrekken

10.3. Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

10.4. Geen claims te verwachten, goed voor de waarde van uw onderneming!

10.5. Voorzieningen en reserves

11. Andere factoren die de waarde beïnvloeden

11.1. De opbouw van het klantenbestand

11.2. De marktpositie van uw onderneming

11.3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

11.4. CSRD

11.5. Keurmerken

11.6. Subsidiemogelijkheden benutten

11.7. Initiatiefwetsvoorstel ‘Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

11.8. Veiligheid en calamiteiten

11.9. Bedrijfsverzekeringen op orde

12. Samenvatting

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER

Standaardaanbod

 

 124,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31