0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Ruim 1 jaar AVG, praktische toepassingen

Zo vermijdt u negatieve publiciteit, boetes en problemen met aansprakelijkheid

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Ruim een jaar na de vele wijzigingen als gevolg van de AVG is duidelijk dat u eigenlijk nooit klaar bent met de AVG. Dit Tips & Advies-Dossier is uw hulpmiddel om te weten welke AVG-zaken echt belangrijk zijn om goed te regelen en vooral welke zaken u continu moet bewaken. Het is uw checklist om er vanuit een praktische invalshoek zeker van te zijn of en hoe u nu voldoet. Daarvoor analyseren we voor u de actuele stand van zaken, de laatste inzichten en ontwikkelingen, en recente rechtspraak met als doel het vermijden van boetes, negatieve publiciteit en problemen met aansprakelijkheid.

in detail

Iedere onderneming (van MKB tot grootbedrijf, maar ook zzp'ers, verenigingen, enz.) heeft continu te maken met de AVG. In dit dossier krijgt u tips, adviezen en oplossingen voor wat betreft uw wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden, onderverdeeld in de volgende thema's:

 • Privacy en de AVG in het arbeidsrecht
 • Het verwerkingsregister
 • Verwerkingsovereenkomsten
 • Uw website
 • De functionaris gegevensbescherming
 • De gegevensbeschermingseffectenbeoordeling
 • Beveiligingsmaatregelen
 • Datalekken
 • Boetes
 • Rechten van de betrokkenen
 • Interessante uitspraken

Uiteraard wilt u negatieve publiciteit, boetes en problemen met aansprakelijkheid vermijden. Dit dossier is uw onmisbare leidraad om volledig up-to-date te zijn met de actuele stand van zaken. Het is de bedoeling dat u kunt zeggen: “Dankzij dit dossier ben ik nu zeker goed bezig met de AVG!”

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

Bedrijfsleiders en iedereen die met 'data' bezig zijn in een bedrijf

 • en die tegen een minimale kostprijs en zonder mogelijke boetes willen voldoen aan de nieuwe regels van de AVG.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Marieke Th.S. van Gelder

 • advocaat

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Privacy en de AVG in het arbeidsrecht

1.1. Recht op inzage van werknemers

1.2. Toestemming van werknemers

1.3. Sociale media

1.4. E-mailboxen controleren

1.5. Telefoonverkeer controleren

1.6. Cameratoezicht

1.7. Track-and-tracesystemen

1.8. De zieke werknemer

1.9. Testen op alcohol, drugs of geneesmiddelen

1.10. Vingerscanautorisatiesysteem

1.11. Sollicitanten en vacatures

1.12. Paspoort van (potentieel) uitzendkracht verwerken

1.13. Verwerkingsregister

2. Verwerkingsregister

3. Verwerkersovereenkomsten

3.1. Verwerkersovereenkomst noodzakelijk?

3.2. Inhoud van de verwerkersovereenkomst

3.3. Voorbeelden: wel of geen verwerkersovereenkomst?

4. Wat moet u regelen op uw website?

4.1. Cookiegebruik

4.2. Privacystatement

4.3. Beveiligingsmaatregelen website

4.4. Persoonsgegevens op de website zelf

4.5. Nieuwsbrieven

5. Functionaris gegevensbescherming

5.1. Wat is een functionaris gegevensbescherming (FG)?

5.2. In welke situatie verplicht?

5.3. Taken van de FG

5.4. FG voor concern/groep?

5.5. Hoe aanmelden?

5.6. Vrijwillig

6. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

6.1. Wat is een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)?

6.2. Wanneer een DPIA uitvoeren?

6.3. Wat houdt het uitvoeren van een DPIA in?

6.4. Resultaten uit DPIA

7. Beveiligingsmaatregelen

7.1. Technische beveiligingsmaatregelen

7.2. Organisatorische beveiligingsmaatregelen

8. Wapenen tegen digitale gevaren

8.1. Wat is phishing?

8.2. Onderscheiden phishing-e-mail en authentieke e-mail

8.3. Voorkomen van phishing

9. Meldplicht datalekken uit de AVG

9.1. Is de meldplicht voor datalekken uit de AVG op u van toepassing?

10. Wat is een datalek?

10.1. Soorten datalekken

10.2. Stappenplan voor datalek

11. Wanneer moet u een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

11.1. Persoonsgegevens van gevoelige aard

11.2. Voorbeelden van datalekken die gemeld moeten worden

11.3. Termijn voor melden van datalek bij Autoriteit Persoons­gegevens

12. Wanneer moet u een datalek melden aan de betrokkene?

12.1. Melden bij betrokkenen

12.2. Uitzonderingen op de verplichting om te melden bij betrokkenen

12.3. Hoe meldt u een datalek aan de betrokkene?

12.4. Termijn voor informeren van betrokkene

13. Moet u het datalek melden aan andere partijen?

13.1. Communicatieplan

13.2. Bestuur/raad van commissarissen/aandeelhouders

13.3. Verzekeraar

13.4. Medewerkers

13.5. Brancheorganisatie/ketenpartners

13.6. Media

14. Wat moet u melden, hoe moet u dit doen en wie moet dit doen?

14.1. Wat moet u melden?

14.2. Hoe moet u melden?

14.3. Wie moet de melding doen?

15. Tips en tricks ter voorkoming van datalekken

15.1. In het geval zich toch een datalek voordoet … 

16. Boetes

16.1. Wanneer boete opleggen?

16.2. Hoogte boetes

16.3. Verzekeren tegen boetes

16.4. Tips ter voorkoming van boetes

17. Rechten van betrokkenen

17.1. Recht op informatie

17.2. Recht op inzage

17.3. Recht op rectificatie/correctie

17.4. Recht op verwijdering/recht om vergeten te worden

17.5. Recht op beperking

17.6. Recht op verzet/bezwaar

17.7. Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)

17.8. Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming

18. Varia/interessante uitspraken

18.1. Nieuwsberichtenapp

18.2. Gerechtelijke uitspraken

19. Voorbeelden

19.1. Verliezen van een USB-stick met (persoons)gegevens

19.2. (Per ongeluk) een e-mail verzenden aan de verkeerde ontvanger

19.3. Hacken, malware, phishing

19.4. Het verliezen, weggooien of diefstal van documenten met gegevens

19.5. Toegang tot dossiers door onbevoegden

19.6. Brand in een datacenter

19.7. Diefstal van een laptop

19.8. Privacy op de werkvloer

19.9. Verwerking persoonsgegevens door assessmentbureau

19.10. Smoelenboek

19.11. Datalek bij een webshop

19.12. NPO Start-app in strijd met privacywetgeving

19.13. Kadastrale registratie

19.14. Het paard van Troje in de 21e eeuw

Aanbod

 

 

PAPIER

Standaardaanbod

 

 98,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31