0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Uw ondernemerstestament nu precies op maat!

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

In dit boek wordt aangegeven hoe u ervoor kunt zorgen dat bij een tijdelijke of langdurige uitschakeling door ziekte uw onderneming kan worden voortgezet door een door uzelf aangewezen vertrouwenspersoon. Ook worden de juridische en de fiscale gevolgen van een overlijden en hoe u hierop kunt inspelen, praktijkgericht besproken in dit boek.

in detail

Veel ondernemers staan niet graag stil bij de gevolgen voor hun onderneming als ze ernstig ziek worden of in het ergste geval komen te overlijden. Dat heeft uiteraard grote organisatorische, financiële en fiscale gevolgen. Elke ondernemer wil toch dat zijn erfgenamen, bedrijf en vermogen goed beschermd zijn en blijven? En dat zijn/haar erfgenamen zo min mogelijk erfbelasting betalen? U wilt toch ook dat al deze zaken juist geregeld zijn?

U krijgt uitleg en tips over zaken, zoals:

 • Wat zijn de fiscale gevolgen als u geen testament heeft?
 • Het ondernemerstestament:
  • Wat zijn de voordelen?
  • Wat kunt u ermee?
  • Wat zijn speciale aandachtspunten voor uw onderneming?
 • Hoe speelt u nu goed in op de meest recente wettelijke regels en actuele rechtspraak voor het huwelijksvermogensrecht?
 • Hoe beschermt u uw erfgenamen, uw onderneming en uw vermogen?
 • Door wie wordt uw nalatenschap eigenlijk afgewikkeld? Bereid dit nu al voor! Leg taken en bevoegdheden op de juiste wijze vast.
 • Zorg ervoor dat in geval van nood de lopende zaken ook kunnen doorgaan. Zo maakt u een nalatenschapsdossier.
 • Het levenstestament, wat regelt u daarin? Denk aan volmachten en zaakwaarnemers.
 • Wat in geval van een maatschap, een Vof of een BV?
 • Wat in geval u of uw zakenpartners komen te overlijden?
 • Regel de bedrijfsopvolging bij leven en wacht niet tot het te laat is.
 • Speel nu in op de Haagse plannen om de huidige zeer gunstige regels voor bedrijfsopvolging aan te pakken.

Dit boek helpt u uw zaken nu al goed te regelen, zodat u hier geen slapeloze nachten meer van heeft en u uw ondernemings- en privézaken goed geregeld heeft.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

Voor iedere ondernemer en voor de adviseurs van het MKB

 • die ervoor wil zorgen dat bedrijfsopvolging na ziekte of overlijden gegarandeerd is

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

Hoe speelt u nu effectief in op de actuele Haagse plannen om de fiscaal zeer gunstige bedrijfsopvolgingsregeling aan te pakken?

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ... 

mr. Henk J.M. Bukkems

 • notarieel jurist, gecertificeerd executeur
 • Rechtspraktijk Henk Bukkems/Bukkems Estate Planning

In dit Tips & Advies-Boek leest u ...

Inhoudstafel

1. Uw erfgenamen

1.1. U heeft geen testament

1.2. U heeft een testament op laten maken

2. Te betalen erfbelasting

2.1. Tariefgroepen

2.2. Vrijstellingen erfbelasting

2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen

3. Bedrijfsopvolging na overlijden en de fiscus

3.1. Erfbelasting

3.2. Inkomstenbelasting

3.3. Conclusie

4. Het ondernemerstestament

4.1. Wat is het?

4.2. Inhoud ondernemerstestament

4.3. De voordelen van een ondernemerstestament

4.4. Herroepen van het testament

5. Bescherming van uw erfgenamen en het nagelaten vermogen

5.1. Zelfbeschermingsbewind

5.2. Bewind over een gedeelte van de nalatenschap

5.3. Bewind en bedrijfsopvolging

5.4. Familielid of professional

5.5. Benoeming bij testament

5.6. Richtlijnen bewindvoerder

5.7. Aansprakelijkheid bewindvoerder

5.8. Loon van de bewindvoerder

5.9. Opvolging van de bewindvoerder

5.10. De voordelen van een testamentair bewind

5.11. Conclusie

6. Afwikkeling van uw nalatenschap

6.1. Inleiding

6.2. Gezamenlijke erfgenamen

6.3. Executeur

6.4. De afwikkelingsbewindvoerder of turbo-executeur

6.5. Wie wordt de executeur of de afwikkelingsbewindvoerder?

6.6. Loon van de executeur of de bewindvoerder

6.7. Onderlinge verstandhouding

7. Het nalatenschapdossier

7.1. Wat is dat?

7.2. Inhoud in het algemeen

7.3. Voor wie?

7.4. Uw onderneming en het nalatenschapdossier

7.5. De voordelen van een nalatenschapdossier

7.6. In welke vorm?

8. De gehuwde ondernemer

8.1. De gehuwde ondernemer en het erfrecht

8.2. De gehuwde ondernemer en het huwelijks­vermogensrecht

8.3. Gehuwd in koude uitsluiting

8.4. Wijzigen of opheffen van huwelijkse voorwaarden

9. Uw zakenpartners

9.1. Inleiding

9.2. Vennootschaps- of maatschapscontracten

9.3. Besloten vennootschap (BV)

9.4. Overlijden van een zakenpartner

10. Ziekte van de ondernemer en het levenstestament

10.1. Wat is een ‘levenstestament’?

10.2. Waarom een levenstestament?

10.3. Wat regelt u in uw levenstestament?

10.4. De ondernemersvolmacht

10.5. In welke vorm?

10.6. Centraal (levens)testamentenregister

10.7. Wettelijke grondslag

11. Bedrijfsopvolging bij leven

11.1. Inleiding

11.2. Schenkbelasting

11.3. Inkomstenbelasting

11.4. Gelijke behandeling niet-bedrijfsopvolgers

11.5. Certificering van aandelen

Aanbod

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 124,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31