0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Alle opties om uw BV om te zetten of om ooit te stoppen

Alle fiscale kansen die u nu kunt benutten op een rij

Untitled Document

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Dit dossier geeft u een duidelijk actueel overzicht van alle fiscale mogelijkheden wanneer u overweegt om te stoppen met uw onderneming als BV en wanneer u uw BV-onderneming in een andere rechtsvorm wilt omzetten. We maken voor u een praktijkgerichte vergelijking tussen de fiscale lasten van een ondernemer die zijn onderneming door middel van een eenmanszaak voor de inkomstenbelasting drijft en het drijven van dezelfde onderneming door een BV voor de vennootschapsbelasting. Zo kunt u dankzij dit dossier alle fiscale kansen benutten wanneer u beslist om te stoppen met uw BV.

in detail

Momenteel vormt de BV als ondernemingsvorm voor u misschien een obstakel, doordat bijv.:

 • een lager winstniveau eerder regel dan uitzondering is;
 • interessante aftrekposten voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) in de inkomstenbelasting afwezig zijn (in tegenstelling tot bij een ondernemer).

Deze nieuwe editie beantwoordt al uw vragen wanneer u overweegt uw BV op te heffen en om te zetten, zoals:

 • Wat is het verschil tussen de fiscale lasten en de fiscale voordelen van een ondernemer met een eenmanszaak en die met een BV?
 • Hoe verloopt de fiscale begeleiding in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wanneer u van een BV naar een eenmanszaak of personenvennootschap gaat?
 • Hoe kunt u de BV-structuur fiscaal zo voordelig mogelijk verlaten?

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

ondernemers

 • die werken met een BV

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Hoe u nog 'zolang het kan' optimaal gebruik kunt maken van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsregeling met een vrijstelling van meer dan € 1 miljoen.
 • Hoe u nu fiscale zekerheid krijgt via vooroverleg met de Belastingdienst.
 • Hoe u als ondernemer profiteert van de actuele inkomstenbelastingvoordeelregelingen.

Bij dit dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Mischa Gerardu - Houben

 • zelfstandig belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Uw eenmanszaak in de inkomstenbelasting

1.1. Wat is fiscaal bekeken uw winst uit onderneming?

1.2. Ondernemer voor de inkomstenbelasting

1.2.1. ‘Voor rekening van’-criterium

1.2.2. Verbondenheidscriterium

1.2.3. Personenvennootschappen: man/vrouw-firma

1.3. Ondernemersfaciliteiten

1.3.1. De zelfstandigenaftrek

1.3.2. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

1.3.3. De aftrek speur- en ontwikkelingswerk

1.3.4. De meewerkaftrek

1.3.5. De stakingsaftrek

1.3.6. De MKB-winstvrijstelling

1.3.7. De oudedagsreserve

1.3.8. Het urencriterium

1.4. De ondernemer in de inkomstenbelasting schematisch weergegeven

1.5. Vaststelling van de belastbare winst

1.6. Cijfervoorbeelden

1.7. Hoe loont overleg met de Belastingdienst en staat u sterk?

1.7.1. Winst uit onderneming of niet?

1.7.2. Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

1.7.3. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

1.7.4. Afschaffing Wet DBA?

1.7.5. Staking van de onderneming of niet?

2. Belastingheffing over de winsten van de BV

2.1. Vennootschapsbelasting

2.1.1. De deelnemingsvrijstelling

2.1.2. De fiscale eenheid

2.2. Inkomstenbelasting

2.2.1. Aanmerkelijkbelanghouders en beleggers

2.3. Dividendbelasting

2.3.1. Hoe voorkomt u dat de fiscus stelt dat er sprake is van belastbare (dividend)uitkeringen?

2.4. Een vordering op uw BV

2.4.1. Afwaarderen van uw vordering op uw BV

2.5. Loonbelasting

2.5.1. Wat is uw fiscaal verplicht loon uit de BV?

2.5.2. Onkostenvergoeding fiscaal op orde?

2.5.3. Auto van de BV

2.6. De dga en de BV schematisch weergegeven

2.7. Cijfervoorbeelden

3. Vergelijking fiscale lasten eenmanszaak en BV

4. Terug uit de BV?

5. Ontbinding en liquidatie van de BV

5.1. Ontbinding

5.2. Liquidatie

5.3. Waar moet u op letten?

6. Ruisende terugkeer uit de BV, afrekenen met de fiscus?

6.1. Vennootschapsbelasting

6.2. Inkomstenbelasting

6.3. Wat kunt u doen om de overdrachtswinst te beperken?

6.3.1. Gedeeltelijke overdracht en verhuur van de onroerende zaken

6.3.2. Inbreng tegen boekwaarde in een firma tussen de BV en haar dga

7. Geruisloze terugkeer uit de BV, (voorlopig) nog niet afrekenen?

7.1. Systematiek

7.2. Vennootschapsbelasting

7.2.1. Ontbinding van de BV

7.2.2. Voortzetting van de onderneming

7.2.3. De voortzetters van de onderneming

7.2.4. De voortzetters treden fiscaal in de plaats van de BV

7.2.5. Geruisloze terugkeer op verzoek

7.2.6. Voortzetting naar evenredigheid

7.3. Inkomstenbelasting

7.3.1. Aanmerkelijkbelangclaim

7.3.2. Vervreemdingsvoordeel

7.3.3. De terugkeerreserve

7.3.4. Geen aanmerkelijk belang

7.3.5. Ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting

7.3.6. Geruisloze terugkeer en oudedagsreserve

7.4. Dividendbelasting

7.5. Overdrachtsbelasting

7.6. Omzetbelasting

7.7. Praktijkvoorbeeld

7.7.1. Feiten

7.7.2. Vennootschapsbelasting

7.7.3. Inkomstenbelasting

8. Belangrijke vrijstellingen voor de erfbelasting en de schenkbelasting

8.1. Hoge vrijstellingen benutten

8.2. Do’s en don’ts

9. Tot slot: wat kunt u doen?

9.1. Omslagpunt

9.2. Terugkeer uit de BV: hoe dan?

9.3. Risicobeheer

9.3.1. Welke risico’s moet u voorkomen?

9.3.2. Hoe pakt u dat aan?

10. Modellen

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 111,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31