0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Werken met een BV - van oprichting tot overdracht

Handboek voor ondernemers die werken of gaan werken met een BV. Met de nieuwste fiscale en juridische BV-regels

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

Dit boek is gebaseerd op de laatste wetgeving en helpt u om financieel en juridisch optimaal van alle BV-regels te profiteren. Van start tot finish - van oprichting tot overdracht (verkoop)!

in detail

In dit boek krijgt u een duidelijk antwoord op vragen zoals:

 • Zijn uw BV-structuur en de statuten up-to-date en aangepast aan de wetgeving?
 • Hoe speelt u in op de nieuwste regels voor het fiscaal verplichte salaris (gebruikelijk loon) dat u als dga uit de BV moet opnemen?
 • Is uw rekening-courantpositie met de BV fiscaal op orde en aangepast aan de verplichte fiscale regels over lenen van de BV die per 1 januari 2023 zijn ingegaan?
 • Hoe speelt u in op de nieuwe hogere vennootschapsbelastingtarieven?
 • Hoe haalt u voordelig geld uit uw BV?
 • Heeft u uw dga-pensioen fiscaal op orde volgens de verplichte pensioenregels?
 • Hoe beschermt u zichzelf maximaal tegen aansprakelijkheid?
 • Hoe regelt u uw bedrijfsopvolging en bedrijfsverkoop optimaal nu de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsregeling wordt versoberd?

Deze nieuwe editie is volledig up-to-date en bevat de belangrijkste belastingwijzigingen 2023 en een vooruitblik op 2024. Inclusief een online service met juridisch verantwoorde modelbrieven en -contracten, zoals een managementcontract, een intentieverklaring tot oprichting van een BV, etc., plus rekentools zoals optimaal salaris of dividend uit de BV halen, etc.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders

 • die fiscaal-juridisch optimaal willen werken of gaan werken met een BV

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Fiscaal handig geld lenen van de BV
 • Wat nu nog met het dga-pensioen?
 • Hoe privéaansprakelijkheid als directeur voorkomen?
 • Hoe nu voordelig geld halen uit de BV?
 • De nieuwe Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie
 • Het digitaal oprichten van een BV

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ... 

Ruth A.F. van de Roer RB

 • belastingadviseur Fizkalia Advies

In dit Tips & Advies-Boek leest u ...

Inhoudsopgave

1. De BV goed gestart

1.1. De oprichting

1.2. Eén BV is geen BV

1.3. De gang naar de notaris

1.4. Rechtshandelingen voor en namens de BV in oprichting

1.5. Statuten

1.6. Aandelen en daaraan verbonden rechten

1.7. Storting en inbreng

2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?

2.1. Bent u als directeur-grootaandeelhouder werknemer?

2.2. Zorgverzekeringswet

2.3. Salariszaken en belastingheffing

2.4. Aandeelhouder en (interim-)dividend

2.5. Pensioen

2.6. Vertegenwoordiging door volmacht/procuratiehouderschap

3. Voordelig geld uit uw BV halen

3.1. Aandeelhouderschap

3.2. Opbrengsten aandeelhouder uit inkoop eigen aandelen door BV

3.3. Terugbetaling van aandelenkapitaal en flex-BV-regels

3.4. Leningen van en aan de eigen BV

3.5. Werken met een holdingstructuur voor uw BV’s

4. Hoe verder na einde dga-pensioen in eigen beheer?

4.1. Hoe verder?

4.2. Let op de positie van de nabestaanden

4.3. Nabestaandenpensioen onder de Wet toekomst pensioenen

4.4. Let op de positie van de ex-partner

5. Beschermd tegen aansprakelijkheid

5.1. Interne aansprakelijkheid tegenover de BV

5.2. Externe aansprakelijkheid tegenover derden

5.3. Een (ver)zeker(d) gevoel via de BCA-polis

6. Samenwerking met andere bedrijven perfect geregeld

6.1. Verschillende samenwerkingsvormen

6.2. Samenwerking tussen BV’s

6.3. Maatschap, Vof of CV

6.4. De deelnemingsvrijstelling

6.5. De fiscale eenheid vennootschapsbelasting

6.6. De fiscale eenheid omzetbelasting

7. Bedrijfsopvolging goed in de steigers gezet

7.1. Inleiding

7.2. Fusie

7.3. Splitsing

7.4. Certificering van aandelen

7.5. Doelstellingen bedrijfsopvolging en voorbeeld

8. BV van de hand doen

8.1. Verkoop van aandelen

8.2. Ontbinding, liquidatie en vereffening van de BV

9. Regelingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en Successiewet 1956 bij schenking, vererving en overdrachtsbelasting

9.1. De doorschuifregeling in de Wet inkomstenbelasting 2001

9.2. De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956

9.3. De bedrijfsopvolgingsregeling in de overdrachtsbelasting

9.4. Belangrijke maatregelen die er aankomen

10. Overige maatregelen die eraan komen

10.1. Codificatie kwalificatie buitenlandse samenwerkingsverbanden en rechtsvormen

10.2. Omzetbelasting in de digitale tijd en e-facturatie

10.3. Verminderen CO2-uitstoot

10.4. Voorstel nieuwe EU-richtlijn over insolventie en bestuurdersaansprakelijkheid

10.5. De Corporate Sustainability Reporting Directive

11. Praktische modellen en rekentools

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 146,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31